Tromsø kommune

Et nettstøtta læringsprogram om hverdagsrehabilitering og velferdsteknologi, for deg som jobber med hverdagsrehabiliteringsteam, på tildelingskontor, i rehabiliteringstjenesten eller er ansatt i hjemmetjeneste. 

Kompetanseplattform om hvordan jobbe målrettet i forhold til personer med kognitive vansker etter ervervet hjerneskade. Kunnskapen og resultatene fra prosjektet til Tromsø kommune, dagtilbudet Tromsø dagsenter, formidles gjennom dette nettstedet.