Tromsø kommune

Kompetanseplattform om hvordan jobbe målrettet i forhold til personer med kognitive vansker etter ervervet hjerneskade. Kunnskapen og resultatene fra prosjektet til Tromsø kommune, dagtilbudet Tromsø dagsenter, formidles gjennom dette nettstedet.