Helseforetak

Universitetssykehuset Nord-Norge

Universitetssykehuset Nord-Norge er ett av fem helseforetak eid av Helse Nord RHF.

Tilbud

Fagnett
Papirklipp - mennesker i kjede.
I dette fagnettet får du oversikt over geriatrimiljøet i Nord-Norge og faglig fordypningsstoff og kompetanse om geriatrifagfeltet.
Nettsted
Vannterapi. Eldre dame trener i basseng.
Nettsted om rehabilitering og habilitering for alle med interesse for temaet.
E-læringskurs
Medisinsk-teknisk utstyr.
En generell innføring i håndtering og bruk av medisinsk-teknisk utstyr.
E-læringskurs
Liten jente som vasker hendene.
Få innsikt i behandling av atopisk eksem hos barn og voksne.
E-læringskurs
Tastatur med en lapp med beskjeden
Hvordan sikre at elektroniske meldinger i helse- og omsorgssektoren kommer fram til rett person på en sikker måte?
Nettsted
Eksembehandling, barn. Barneføtter, hender som masserer.
Nettsted om eksem, med kortfattet oversikt over utredning, sykdomsforløp og ulike behandlingsstrategier.
Nettsted
DeVaVi-rom med videokonferanseutstyr.
Desentralisert vaktsamarbeid ved bruk av videokonferanse, har som formål å sikre at legespesialist er tilgjengelig for sentrene for psykisk helse i Sør- og Midt-Troms.
Nettsted
Origami, fugler brettet i papir.
Har barnet mitt spiseforstyrrelse? Hvordan kan jeg hjelpe? Dette nettstedet gir deg kvalitetssikret informasjon.

Sykehuset har rundt 6000 medarbeidere fordelt på mange klinikker og avdelinger fra Longyearbyen i nord til Narvik i sør, 4500 av disse jobber i avdelingen på Tromsøya.

Forkortelse på organisasjonen: 
UNN
Address: 
Sykehusvegen 38
TromsøTromsø, Troms 9019
Norge