Helseforetak

Universitetssykehuset Nord-Norge

Universitetssykehuset Nord-Norge er ett av fem helseforetak eid av Helse Nord RHF.

Tilbud

Nettsted
Spillsnakk.no gir gratis og anonym veiledning til mennesker som kan ha penge- eller dataspillproblemer.
Nettsted
Bakgrunn
Nettstedet skal bidra til at små barn i hele Nord-Norge skal få best mulig oppfølging og hjelp uansett hvor de bor.
Fagnett
Papirklipp - mennesker i kjede.
I dette fagnettet får du oversikt over geriatrimiljøet i Nord-Norge og faglig fordypningsstoff og kompetanse om geriatrifagfeltet.
Nettsted
Vannterapi. Eldre dame trener i basseng.
Nettsted om rehabilitering og habilitering for alle med interesse for temaet.
E-læringskurs
Medisinsk-teknisk utstyr.
En generell innføring i håndtering og bruk av medisinsk-teknisk utstyr.
E-læringskurs
Videokonferanse
Kurset gir en grunnleggende innføring i hva videokonferanse er og hvordan du kan bruke det som et nyttig verktøy i hverdagen.
E-læringskurs
Liten jente som vasker hendene.
Få innsikt i behandling av atopisk eksem hos barn og voksne.
E-læringskurs
Tastatur med en lapp med beskjeden
Hvordan sikre at elektroniske meldinger i helse- og omsorgssektoren kommer fram til rett person på en sikker måte?
Nettsted
Eksembehandling, barn. Barneføtter, hender som masserer.
Nettsted om eksem, med kortfattet oversikt over utredning, sykdomsforløp og ulike behandlingsstrategier.
Nettsted
DeVaVi-rom med videokonferanseutstyr.
Desentralisert vaktsamarbeid ved bruk av videokonferanse, har som formål å sikre at legespesialist er tilgjengelig for sentrene for psykisk helse i Sør- og Midt-Troms.
Nettsted
Origami, fugler brettet i papir.
Har barnet mitt spiseforstyrrelse? Hvordan kan jeg hjelpe? Dette nettstedet gir deg kvalitetssikret informasjon.

Sykehuset har rundt 6000 medarbeidere fordelt på mange klinikker og avdelinger fra Longyearbyen i nord til Narvik i sør, 4500 av disse jobber i avdelingen på Tromsøya.

Forkortelse på organisasjonen: 
UNN
Address: 
Sykehusvegen 38
TromsøTromsø, Troms 9019
Norge