Utdanningsinstitusjon

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. UiT har campus i Tromsø, Alta, Hammerfest, Harstad, Kirkenes, og Narvik.

Tilbud

E-læringskurs
Gammelt gruppebilde av sykepleiestudenter i sort-hvitt. Foot
Today there are about 5 million nurses in Europe. Nursing is the largest occupational group in the health sector and there seems to be an insatiable need for nurses in the next decades. In order to understand nursing and the challenges within the health sector, knowledge of the discipline’s traditions and history, is vital for to critically assess the present and future. This MOOC - Massive Open Online Course - covers vital parts of the history of nursing in seven European countries, and is an important contribution to the understanding of nursing in European history.
E-læringskurs
Hvordan kan du som ansatt i barnehage eller skole avdekke vold og seksuelle overgrep mot barn, og hva må du gjøre når det avdekkes.

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. UiT skal utnytte sin sentrale beliggenhet i nordområdene, faglige bredde og kvalitet og sine tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.

Samtidig som UiT fyller rollen som et forskningstungt universitet med fokus på kommersialisering av forskningsresultat, er det et breddeuniversitet som tar ansvar for å dekke regionens totale kompetansebehov. Gjennom fire fusjoner – med Høgskolen i Tromsø i 2009, Høgskolen i Finnmark i 2013, Høgskolen i Narvik og Høgskolen i Harstad i 2016 – er evnen til å levere relevant kompetanse styrket. UiT har gått foran i utviklingen av den norske universitets- og høgskolesektoren og tar sitt samfunnsansvar på alvor.

Verdigrunnlag

Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Satsingsområder

UiT skal bidra med kunnskap og menneskelige ressurser for å skape økonomisk, kulturell og sosial utvikling i nord.

UiT skal være internasjonalt ledende innen følgende kunnskapsområder:

  • Energi, klima, samfunn og miljø
  • Teknologi
  • Helse, velferd og livskvalitet
  • Samfunnsutvikling og demokratisering
  • Bærekraftig bruk av ressurser
Forkortelse på organisasjonen: 
UiT
Address: 
Hansine Hansens veg 18
TromsøTromsø, Troms 9037
Norge
Telefon77 64 40 00