Interkommunalt samarbeid

Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst

Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst (TKØ) er et interfylkeskommunalt/interkommunalt samarbeid mellom fylkeskommunene Akershus, Hedmark, Oppland og Østfold og Oslo kommune. TKØ er lokalisert i Oslo.

Tilbud

Formålet med TKØ er å utvikle et regionalt odontologisk kompetansesenter som skal:

  • sikre tilgjengelighet til spesialisttannhelsetjenester og være henvisningsinstans
  • drive rådgivning overfor en samlet tannhelsetjeneste og befolkningen i regionen
  • drive desentralisert spesialistutdanning av tannleger
  • bidra til forskning og faglig utvikling i tannhelsetjenesten
  • bidra til rekruttering og stabilisering av tannhelsepersonell i regionen
  • drive etterutdanning av tannhelsepersonell
     
Forkortelse på organisasjonen: 
TKØ
Address: 
Storgata 51 Grünerløkka
OsloOslo 0182
Norge