Interkommunalt samarbeid

Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst

Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst (TkØ) er et samarbeid mellom fylkeskommunene Hedmark, Oppland og Østfold. I dag er det seks regionale kompetansesentre. Gjennom sitt mandat har TkØ flere arbeidsoppgaver. Hovedelementene i vår organisasjon er klinisk virksomhet, etter- og videreutdanning og praksisnær forskning.

Tilbud

Formålet med TkØ er å utvikle et regionalt odontologisk kompetansesenter som skal:

  • sikre tilgjengelighet til spesialisttannhelsetjenester og være henvisningsinstans
  • drive rådgivning overfor en samlet tannhelsetjeneste og befolkningen i regionen
  • drive desentralisert spesialistutdanning av tannleger
  • bidra til forskning og faglig utvikling i tannhelsetjenesten
  • bidra til rekruttering og stabilisering av tannhelsepersonell i regionen
  • drive etterutdanning av tannhelsepersonell
     
Forkortelse på organisasjonen: 
TkØ
Address: 
Sørkedalsveien 10A
Oslo 0369
Norge