Helseforetak

Sykehuset Innlandet HF

Sykehuset Innlandet HF er en virksomhet på 42 steder i Hedmark og Oppland, blant annet seks somatiske sykehus, to psykiatriske sykehus, flere DPS, BUP​ og habiliterings- og rehabiliteringsenheter.

Tilbud

Nettsted
Hvordan styrke psykisk helsevern i kommuner i Nord- og Sør-Østerdals-regionen
Forkortelse på organisasjonen: 
SI HF
Address: 
Furnesvegen 26
Ringsaker, Hedmark 2380
Norge
Telefon06200