Helseforetak

Sunnaas sykehus HF

Sunnaas sykehus er ett av 11 helseforetak i Helse Sør-Øst. Sykehuset er Norges største spesialsykehus innen rehabilitering og fysikalsk medisin.

Tilbud

E-læringskurs
Tegning av en hjerne med plaster.
Tverrfaglig grunnkurs om ervervede hjerneskader og behandling og rehabilitering som kan bedre funksjonsevnen etter hjerneskade.
Nettsted
Mann på tur med gåstaver.
En unik dokumentasjon av hvordan regelmessig trening kan gi fremgang etter hjerneslag - også flere år etter at man er rammet.
Forkortelse på organisasjonen: 
Sunnaas sykehus
Address: 
Bjørnemyrveien 11
1450
Norge