Helseforetak

St. Olavs Hospital

Universitetssykehuset i Trondheim

Tilbud

Forkortelse på organisasjonen: 
St. Olavs Hospital HF