Interesseorganisasjon

Samordningsrådet for mennesker med utviklingshemning

Stiftelsen SOR driver holdningsarbeid og bevisstgjøring i samfunnet om utfordringer og utviklingsmuligheter for mennesker med utviklingshemning.

Tilbud

E-læringskurs
Grønnsaker. Foto.
Kurs om hvordan man kan hjelpe personer med utviklingshemning til en god helse ved å spise sunt og bevege seg mye.
E-læringskurs
Nøkkelhull med lys gjennom.
Om forebygging og håndtering av seksuelle overgrep i forhold til mennesker med utviklingshemning.
E-læringskurs
Hva kan bidra til at mennesker med utviklingshemning utvikler adferd som blir oppfattet som utfordrende?
Videobank
Tenkerommet er en samling av korte filmer av, med og om mennesker med utviklingshemning, ment for diskusjon og refleksjon.
E-læringskurs
Sollys fra vindu på en murvegg.
En grundig gjennomgang av fagfeltet psykiske lidelser og utviklingshemning.
E-læringskurs
Papirutklipp av gruppe av mennesker som holder hverandre i hendene.
Et demokratisk samfunn skal ha plass til alle, uavhengig av borgernes forutsetninger. Det handler om å ta høyde for forskjellighet.
E-læringskurs
En vei som deler seg
Dette kurset danner en grunnmur av det du bør kunne når du jobber med personer med utviklingshemning.

Samordningsrådet for arbeid med mennesker med utviklingshemming (SOR) ble opprettet i 1951. I 2001 ble organisasjonen gjort om til en stiftelse, dannet av til sammen 11 organisasjoner.

Stiftelsen jobber for å fremme utviklingshemmedes rettigheter gjennom informasjons- og kompetanseformidling, fagutvikling og sosialpolitiske innspill. Deres visjon er at alle mennesker med utviklingshemning skal sikres mulighet til utvikling på egne premisser og ha et aktivt liv i fellesskap med andre.

Forkortelse på organisasjonen: 
Stiftelsen SOR
Address: 
Diakonveien 14 3.etg
OsloOslo 0370
Norge