Nasjonal kompetansetjeneste

Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser

NKSD består av sentre for sjeldne diagnoser, som gir et tverrfaglig og tverrsektorielt tilbud til personer med sjeldne diagnoser.

Tilbud

Nettkurs
Dame med hevede armer med blå himmel i bakgrunnen
Pust er et nettkurs om bruk av langtids mekanisk ventilasjon (LTMV)
E-læringskurs
Gutt løfter hender opp og former dem til en ramme.
Prader-Willis syndrom gir noen spesielle utfordringer for dem det gjelder. Som tjenesteyter må du vite hva du kan gjøre for å bidra til at de får en god hverdag.
E-læringskurs
En dame i rullestol får hjelp av en helsearbeider
Huntington sykdom er en alvorlig medisinsk tilstand. Dette kurset vil gi deg som fagperson kunnskap om diagnosen og ulike aspekter ved den.
Forkortelse på organisasjonen: 
NKSD