Regional kompetansetjeneste

Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, Region Nord

De regionale ressurssentrene om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS) er en ressurs for deg som i ditt arbeid møter mennesker berørt av vold og seksuelle overgrep, traumatisk stress, migrasjon eller selvmordsproblematikk.

Tilbud

Portal
Illustrasjonsbilde. Mennesker på strand i solnedgang.
Ressursportal for alle som jobber med psykososial oppfølging av asylsøkere og flyktninger.
E-læringskurs
Kurs i grunnleggende traumeforståelse og behandling for ansatte innen psykisk helsevern for voksne.
E-læringskurs
Hvordan kan du som ansatt i barnehage eller skole avdekke vold og seksuelle overgrep mot barn, og hva må du gjøre når det avdekkes.
Fagnett
Familie klippet i papir, beskyttet i skålen av hendene.
Fagnettverk for medlemmer av psykososiale kriseteam i Nord-Norge.
E-læringskurs
Foreldre, bekymret uttrykk i ansiktet.
Relevant og oppdatert kunnskap om hvordan man møter berørte og etterlatte ved kriser, ulykker og katastrofer.

OBS: RVTS Nord skal presenteres under overbygningen RVTS (temaside). 

RVTS bidrar til kompetanseheving gjennom undervisning, veiledning, konsultasjon og nettverksarbeid på tvers av sektorer, etater og forvaltningsnivåer.

Det er et RVTS i hver region:

  • RVTS Øst, lokalisert i Oslo
  • RVTS Sør, lokalisert i Kristansand
  • RVTS Vest, lokalisert i Bergen
  • RVTS Midt, lokalisert i Trondheim
  • RVTS Nord, lokalisert i Tromsø
Forkortelse på organisasjonen: 
RVTS Nord
Address: 
Fiolvegen 15
TromsøTromsø, Troms 9016
Norge