Regional kompetansetjeneste

Regionsenter for habiliteringstjenesten for barn og unge

RHABU jobber med å styrke kvaliteten på feltet barnehabilitering i Helse Sør-Øst, gjennom formidling og kompetansebygging.

Tilbud

Nettstøttet kurs
Liten gutt med utviklingshemning sammen med en voksen. Lekesituasjon.
Hvordan opprettholde funksjonsevne og bidra til utvikling for personer med medfødt sykdom, skade eller funksjonsnedsettelse?

Regionsenter for habiliteringstjenesten for barn og unge (RHABU) er en regional kompetansetjeneste i Helse Sør-Øst som skal bidra til å styrke kvaliteten på tjenestene i regionen gjennom formidling og oppbygging av kompetanse. Målet er å bidra til kunnskapsbaserte tjenester bygget på forskning, klinisk erfaring og brukerkunnskap.

Målgruppen for RHABU er ansatte i spesialisthelsetjenesten som jobber med habilitering av barn og unge.

Formålet med RHABU er å bidra til å styrke kvaliteten på tjenestene i regionen gjennom formidling og oppbygging av kompetanse. Målet er å bidra til kunnskapsbaserte tjenester bygget på forskning, klinisk erfaring og brukerkunnskap.

Forkortelse på organisasjonen: 
RHABU
Address: 
Kirkeveien 166 Bygg 31B, 2. etasje
OsloOslo 0450
Norge