Regional kompetansetjeneste

Regionalt senter for sykelig overvekt, Helse Midt-Norge RHF

RSSO Helse Midt-Norge RHF ivaretar behandling av pasienter med sykelig overvekt.

Tilbud

Nettstøttet kurs
Mann på fjelltur nyter utsikten
For å kunne gi og opprettholde et helhetlig tilbud til personer med sterk overvekt, er det er viktig at alle ledd i helsetjenesten øker sin kompetanse på overvekt og fedme.

Alle helseregioner har siden 2004 hatt sine regionale sentra som skal ivareta behandling av pasienter med sykelig overvekt, både konservativt og kirurgisk.

 

Forkortelse på organisasjonen: 
RSSO
Address: 
Olav Kyrres gate 6 Revmatismehuset, 2. etg.
TrondheimTrondheim, Sør-Trøndelag 7030
Norge