Regional kompetansetjeneste

Regionalt senter for sykelig overvekt, Helse Midt-Norge RHF

OBS: RSSO Midt-Norge skal presenteres under overbygningen RSSO (temaside).

Tilbud

Nettstøttet kurs
Mann på fjelltur nyter utsikten
For å kunne gi og opprettholde et helhetlig tilbud til personer med sterk overvekt, er det er viktig at alle ledd i helsetjenesten øker sin kompetanse på overvekt og fedme.

OBS: RSSO Midt-Norge skal presenteres under overbygningen RSSO (temaside). 

Standard tekst:

Alle helseregioner har siden 2004 hatt sine regionale sentra som skal ivareta behandling av pasienter med sykelig overvekt både konservativt og kirurgisk.

 

Forkortelse på organisasjonen: 
RSSO
Address: 
Olav Kyrres gate 6 Revmatismehuset, 2. etg.
TrondheimTrondheim, Sør-Trøndelag 7030
Norge