Nasjonal kompetansetjeneste

Nasjonalt senter for e-helseforskning

Nasjonalt senter for e-helseforskning skal samle, produsere og formidle kunnskap myndighetene trenger for å utvikle en kunnskapsbasert politikk på e-helseområdet.

Tilbud

E-læringskurs
Liten jente som vasker hendene.
Få innsikt i behandling av atopisk eksem hos barn og voksne.
Nettsted
Eksembehandling, barn. Barneføtter, hender som masserer.
Nettsted om eksem, med kortfattet oversikt over utredning, sykdomsforløp og ulike behandlingsstrategier.

Helsesektoren investerer kontinuerlig betydelige summer i IKT. For å sikre at disse midlene brukes på samfunnsnyttig og effektivt trengs kunnskap til å understøtte politikk og strategisk arbeid på e-helseområdet. 

Nasjonalt senter for e-helseforskning ble opprettet 1. januar 2016 og skal bidra til å nå målet om en felles nasjonal IKT-løsning for helse- og omsorgstjenesten. Det nye forsknings- og utredningssenteret skal samle, produsere og formidle kunnskap myndighetene trenger for å utvikle en kunnskapsbasert politikk på e-helseområdet. 

Direktoratet for e-helse har gitt senteret en rekke oppdrag som er forankret i Nasjonalt e-helsestyre og dermed for de som eier og har ansvar for helsetjenestene; kommuner, helseforetak og myndighetene.

Forkortelse på organisasjonen: 
NSE
Address: 
Sykehusvegen 21
TromsøTromsø, Troms 9019
Norge
Telefon77 75 40 30