Nasjonal kompetansetjeneste

Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse

Målsettingen med Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse (ROP) er å sikre nasjonal kompetanseutvikling og kompetansespredning innenfor fagområdet rusproblemer og psykiske problemer.

Tilbud

N-ROP bistår ansatte i fagfeltet med å utføre kunnskapsbasert praksis, og formidle kunnskap og kompetanse og annen relevant informasjon til og fra brukere og pårørende.

Målgruppene for tjenestens arbeid er ansatte i tverrfaglig spesialisert behandling, psykisk helsevern, kommunens helse- og omsorgstjenester inkludert NAV og frivillige organisasjoner, samt brukere/pasienter og deres pårørende.

Forkortelse på organisasjonen: 
N-ROP
Address: 
Løvstadvegen 7
Ottestad 2312
Norge
Telefon06200