Nasjonal kompetansetjeneste

Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde

Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde (NKDB) er en del av spesialisthelsetjenesten i Norge. NKDB samarbeider med kommunale og fylkeskommunale aktører, og er en del av et helhetlig og tverrfaglig tilbud til døvblinde og deres hjelpere over hele landet.

Tilbud

Nettkurs
barnehånd som utforsker et blad
Nettkurset skal bidra til å styrke kompetansen hos lokale tjenesteytere og i andre deler av spesialisthelsetjenesten, slik at brukere får tilbud som medfører gode livs-, lærings- og utviklingsvilkår

Alle de fire enhetene i NKDB er tilknyttet Helse Nord RHF. Tjenesten består av fire sentre med regionale oppgaver, to sentre med landsdekkende oppgaver, og en koordinerende enhet. 

Forkortelse på organisasjonen: 
NKDB
Address: 
Grønnegata 83
Tromsø 9008
Norge