Nasjonal kompetansetjeneste for bevegelsesforstyrrelser

Nasjonal kompetansetjeneste for bevegelsesforstyrrelser (NKB) jobber for å bygge opp og spre kompetanse om utredning og behandling av sykdomsgruppene Parkinsons sykdom, dystoni og tremor, og bidra til likeverdig tilgang til kompetansen i hele landet. NKB er lokalisert ved Stavanger universitetssjukehus.

Tilbud

Nettkurs
Illustrasjonsbilde av helsearbeider og pasient
Nettkurset Parkinsonmedisin er en introduksjon til Parkinsons sykdom.

Nasjonal kompetansetjeneste for bevegelsesforstyrrelser (NKB) jobber for å bygge opp og spre kompetanse om utredning og behandling av sykdomsgruppene Parkinsons sykdom, dystoni og tremor, og bidra til likeverdig tilgang til kompetansen i hele landet. NKB er lokalisert ved Stavanger universitetssjukehus.

Forkortelse på organisasjonen: 
NKB
Address: 
Gerd-Ragna Bloch Thorsens gate 8
Stavanger, Rogaland 4019
Norge