Nasjonal kompetansetjeneste

Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

Kompetansetjenestens oppgaver er forskning, utviklingsarbeid, rådgivning og undervisning innen fagområdene alderspsykiatri, demens og funksjonshemning/utviklingshemning og aldring.

Tilbud

Nettstøttet kurs
Helsefagarbeider sjekker blodtrykk på pasient
Målet med prosjektet er at personell uten helsefaglig utdanning vil få undervisning i sentrale fagtemaer og veiledning i praksis innen helsefagarbeiderens ansvars- og kompetanseområde.
Forkortelse på organisasjonen: 
Aldring og helse
Address: 
Taranrødveien 47
Tønsberg, Vestfold 3171
Norge