Nasjonal kompetansetjeneste

Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

Kompetansetjenestens oppgaver er forskning, utviklingsarbeid, rådgivning og undervisning innen fagområdene alderspsykiatri, demens og funksjonshemning/utviklingshemning og aldring.

Tilbud

Nettstøttet kurs
Helsefagarbeider sjekker blodtrykk på pasient
Målet med prosjektet er at personell uten helsefaglig utdanning vil få undervisning i sentrale fagtemaer og veiledning i praksis innen helsefagarbeiderens ansvars- og kompetanseområde.
Utdanning
Arbeidsbord med bærbar datamaskin, kalender, notatbok, penn og briller.
Yrkesrettet videreutdanning for hjelpepleiere, omsorgsarbeidere og helsefagarbeidere i Fagskolen Aldring og helse.
Utdanning
Arbeidsbord med bærbar datamaskin, kalender, notatbok, penn og briller.
Yrkesrettet videreutdanning for hjelpepleiere, omsorgsarbeidere og helsefagarbeidere i Fagskolen Aldring og helse.
Fagnett
Et tre som former en abstrakt ramme, med silhuett av en familie.
Fagnettet er for helsepersonell og andre som jobber med pårørendearbeid i demensomsorgen.
Fagnett
Gammel dame ser på et fotografi fra da hun var ung.
Et fagnett innenfor demensomsorgen, utviklet med støtte fra Demensplan 2015.
Fagnett
Papirklipp - mennesker i kjede.
Fagnett ABC handler om opplæring innen eldreomsorg og demensomsorg. Fagnettet er utviklet med støtte fra Demensplan 2015.
Utdanning
Hjemmetjeneste til en eldre dame.
Samlingsbasert og nettbasert utdanning for å ta eksamen og få autorisasjon som helsefagarbeider.
Portal
Silhuetter av eldre mennesker og logo til Aldring og helse
Dette er en portal som viser oversikt over alle fagnett om demens som er utviklet på bakgrunn av Demensplan 2015.
E-læringskurs
Mann med funksjonshemning sitter i leiligheten sin.
Hvilke bevegelsesutfordringer møter en person som har levd lenge med en nevrologisk betinget funksjonshemning i aldringsprosessen?
E-læringskurs
Kalender
Demens fører til mange endringer for personen det gjelder. Kognitive hjelpemidler kan være ett av flere tiltak som letter hverdagen for den som er rammet.
Forkortelse på organisasjonen: 
Aldring og helse
Address: 
Taranrødveien 47
Tønsberg, Vestfold 3171
Norge