Helseforetak

Lovisenberg Diakonale Sykehus

Sykehuset eies av de diakonale stiftelsene Diakonova og Diakonissehuset Lovisenberg, og drives med et ideelt formål. Sykehuset har langsiktig avtale med Helse Sør-Øst RHF om behandlingstilbud til pasienter fra hele Helse Sør-Øst.

Tilbud

 

 

Forkortelse på organisasjonen: 
LDS
Address: 
Lovisenberggata 17 Ullevål
OsloOslo 0440
Norge