Interesseorganisasjon

Landsforeningen for overvektige

Landsforeningen for overvektige arbeider for å spre informasjon om overvekt og behandling og forebygging av det, og for å lette hverdagen for de som sliter med overvekt.

Tilbud

Nettsted
Illustrasjon: Kvinne på fjelltopp
Et nettsted for deg som sliter med overvekt og vil ha råd og veiledning om hvordan endre levevaner. Nettstedet er også et lærings- og mestringstilbud.
Nettstøttet kurs
Flyformasjon - flyr i samme retning
Sykelig overvekt har vært et fagområde med manglende kunnskap og kontinuitet i behandlingen. For å oppnå varige endringer, er samhandling er en viktig nøkkelfaktor.
Forkortelse på organisasjonen: 
LFO