Lærings- og mestringssenter

Lærings- og mestringssenteret, Universitetssykehuset i Nord-Norge, Tromsø

Lærings- og mestringssenteret (LMS) er et senter lokalisert i sykehuset. Deres hovedoppgave er å lære opp pasienter og pårørende i alle aldrer. Alle de tre sykehusene ved Universitetssykehuset Nord-Norge har i dag et lærings- og mestringssenter.

Tilbud

Ingen tilbud er registrert på denne organisasjonen

OBS: Dette er en type paraplyorganisasjon hvor bare overbygningen skal vises - alle organisasjoner har sin egen side, men disse sidene skal ikke vises som egne sider, men organiseres under en sentral side (temaside) som heter Lærings- og mestringstjenester.

 

Tatt fra hjemmesiden (NB - skal revideres):

Lærings- og mestringssenteret (LMS) er et senter lokalisert i sykehuset. En av hovedoppgavene ved senteret er gruppebasert opplæring.
Lærings- og mestringssenteret er i dag lokalisert på alle tre sykehusene i UNN.

Hovedaktiviteten ved Lærings- og mestringssenteret er gruppebasert opplæring for pasienter og pårørende i alle aldre.

Hensikten med opplæringen er å bidra til økt mestring for pasienter og pårørende med langvarige sykdommer og/eller funksjonsnedsettelse.

Arbeidsmåten inkluderer alltid brukermedvirkning i utvikling og evaluering av opplæringstilbud. Det er seks rådgivere ansatt i 5 årsverk.

Lov om spesialisthelsetjenesten slår fast at opplæring av pasienter og pårørende er en av sykehusets fire oppgaver.Tatt fra deres nettside: 

 

Forkortelse på organisasjonen: 
LMS Tromsø
Address: 
Universitetsvegen 38
TromsøTromsø, Troms 9019
Norge