Regionalt kompetansesenter

Kompetansesenter i lindrende behandling Midt-Norge

Kompetansesenter i lindrende behandling Midt-Norge ved St. Olafs Hospital, Universitetssykehuset i Trondheim

Tilbud

KLB Midt-Norge har ansvar for palliativ forskning, undervisning og fagutvikling i Trøndelag og Møre og Romsdal.

Forkortelse på organisasjonen: 
KLB Midt-Norge