Helsedirektoratet

Helsedirektoratet jobber for å styrke befolkningens helse og utvikle gode helsetjenester.

Tilbud

Helsedirektoratet bidrar til at flere har god helse, at flere får god og sikker behandling og omsorg, og at pasientene møter en samordnet helsetjeneste.

Helsedirektoratet er et statlig fagdirektorat og myndighetsorgan som er underlagt Helse- og omsorgsdepartementet.

Vår visjon er "God helse - gode liv".

Forkortelse på organisasjonen: 
Hdir
Address: 
Vitaminveien 4 Postboks 220 Skøyen, 0213 Oslo
0485 OSLO
Norge
Telefon810 20 050