Regionalt helseforetak

Helse Vest RHF

Helse Vest RHF har det overordna ansvaret for spesialisthelsetjenesten i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane.

Tilbud

Helse Vest RHF er det regionale helseforetaket for Vest-Norge, og skal sørge for at innbyggerne i regionen får de spesialisthelsetjenestene de har krav på.

Helse Vest RHF har hovedkontor på Forus i Stavanger.

Forkortelse på organisasjonen: 
Helse Vest
Address: 
Nådlandskroken 11
StavangerStavanger, Stavanger 4034
Norge