Regionalt helseforetak

Helse Nord RHF

Helse Nord RHF har ansvar for spesialisthelsetjenesten i Nordland, Troms, Finnmark og på Svalbard.

Tilbud

Nettsted
Kompetansetrappa er et regionalt kompetanseprogram for somatisk rehabilitering i Helse Nord.
Nettsted
Bakgrunn
Nettstedet skal bidra til at små barn i hele Nord-Norge skal få best mulig oppfølging og hjelp uansett hvor de bor.
E-læringskurs
En legegruppe diskuterer røntgenbilde.
Kurs i strålevern for ansatte ved Universitetssykehuset i Nord-Norge.
Fagnett
En puslespillbit som matcher i form, men ikke i farge.
Et fagnett for alle som arbeider på Lærings- og mestringssentrene i Helse Nord, for å styrke samhandling og kunnskapsbygging.
E-læringskurs
Sykepleier med laptop i hendene.
En gjennomgang av de etiske retningslinjene ved Helse Nord, for alle ansatte ved helseforetaket.
E-læringskurs
Tastatur med en lapp med beskjeden
Hvordan sikre at elektroniske meldinger i helse- og omsorgssektoren kommer fram til rett person på en sikker måte?

Helse Nord RHF er det regionale helseforetaket for Nord-Norge, og skal sørge for at innbyggerne i regionen får de spesialisthelsetjenestene de har krav på.

Hovedkontoret ligger i Bodø. 

Forkortelse på organisasjonen: 
Helse Nord
Address: 
Sjøgata 10
BodøBodø, Nordland 8006
Norge