Regionalt helseforetak

Helse Midt-Norge RHF

Helse Midt-Norge RHF har ansvar for sykehus og spesialisthelsetjenesten i de tre midt-norske fylkene; Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal.

Tilbud

E-læringskurs
Grønn spire som vokser opp fra bakken.
Hvem trenger individuell plan? Hva skal den inneholde? Hvordan komme i gang? Hvem har ansvar?

Helse Midt-Norge RHF er det regionale helseforetaket for Midt-Norge, og skal sørge for at innbyggerne i regionen får de spesialisthelsetjenestene de har krav på.

Hovedkontoret ligger i Stjørdal.

Forkortelse på organisasjonen: 
Helse Midt-Norge
Address: 
Strandvegen 1
StjordalStjørdal, Stjørdal 7500
Norge