Helseforetak

Helse Bergen, Haukeland universitetssjukehus

Helse Bergen, Haukeland universitetssjukehus, har omtrent 12.000 ansatte. Helseforetaket behandler nærmere 700 000 pasienter og utdanner omtrent to tusen helsearbeidere årlig.

Tilbud

Nettkurs
Dame med hevede armer med blå himmel i bakgrunnen
Pust er et nettkurs om bruk av langtids mekanisk ventilasjon (LTMV)
Forkortelse på organisasjonen: 
Haukeland
Address: 
Haukelandsveien 22
BergenBergen, Hordaland 5009
Norge
Telefon05300