Helseforetak

Helse Bergen, Haukeland universitetssjukehus

Helse Bergen, Haukeland universitetssjukehus, har omtrent 12.000 ansatte. Helseforetaket behandler nærmere 700 000 pasienter og utdanner omtrent to tusen helsearbeidere årlig.

Tilbud

E-læringskurs
Dame med hevede armer med blå himmel i bakgrunnen
Pust er et nettkurs om bruk av langtids mekanisk ventilasjon (LTMV)
Forkortelse på organisasjonen: 
Haukeland
Address: 
Haukelandsveien 22
BergenBergen, Hordaland 5009
Norge
Telefon05300