Helseforetak

Helgelandssykehuset HF

Helgelandssykehuset HF er ett av fem helseforetak i Helse Nord RHF.

Tilbud

Nettsted
Illustrasjon: Kvinne på fjelltopp
Et nettsted for deg som sliter med overvekt og vil ha råd og veiledning om hvordan endre levevaner. Nettstedet er også et lærings- og mestringstilbud.
Nettstøttet kurs
Flyformasjon - flyr i samme retning
Sykelig overvekt har vært et fagområde med manglende kunnskap og kontinuitet i behandlingen. For å oppnå varige endringer, er samhandling er en viktig nøkkelfaktor.

Sykehuset består av tre lokalsykehusenheter i Mo i Rana, Mosjøen og Sandnessjøen. Psykiatritilbud finnes i alle tre lokalisasjoner samt Brønnøysund. 

Forkortelse på organisasjonen: 
Helgelandssykehuset HF
Address: 
Sjøforsgata 36
Rana, Nordland 8613
Norge