Nasjonal kompetansetjeneste

Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser

Frambu samler og utvikler kunnskap om sjeldne og lite kjente diagnoser og sprer denne til personer med diagnose og deres pårørende og fagmiljøer.

Tilbud

E-læringskurs
Gutt løfter hender opp og former dem til en ramme.
Prader-Willis syndrom gir noen spesielle utfordringer for dem det gjelder. Som tjenesteyter må du vite hva du kan gjøre for å bidra til at de får en god hverdag.

Frambu samler og utvikler kunnskap om sjeldne og lite kjente diagnoser og sprer denne til personer med diagnose og deres pårørende og fagmiljøer. I 2014 ble Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser opprettet. Frambu er det største av sentrene i denne tjenesten.

Kunnskap endrer liv

Sjelden.no er læringsportalen for fagpersoner og tjenesteytere med behov for kunnskap om sjeldne diagnoser. Læringsportalen tilbyr kvalitetssikrede, tilgjengelige og relevante e-læringskurs og læringsressurser.

Læringsportalen er etablert av Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser. Tjenesten omfatter ni kompetansesentre som alle bidrar med innhold til læringsportalen. Sjelden.no er tenkt å være tjenestens viktigste verktøy i en samlet kunnskapsspredning på sjeldenfeltet.

Mange sjeldne diagnoser krever langvarige og koordinerte tjenester. For personer med sjeldne diagnoser er én ting avgjørende. At fagpersonene de møter innen helse, utdanning, velferd, arbeid og kultur har tilgang til relevant kunnskap. 

Din kunnskap endrer liv.
 

Forkortelse på organisasjonen: 
Frambu
Address: 
Sandbakkveien 18
Ski, Akershus 1404
Norge
Telefon64 85 60 00