Etat/forvaltningsorgan

Barne- ungdoms- og familieetaten, Region Nord

Barne- ungdoms- og familieetaten (Bufetat) er en statlig etat som jobber med barnevern, familievern og adopsjon. Deres hovedoppgave er å gi barn, unge og familier som trenger hjelp og støtte, tiltak med høy og riktig kvalitet i hele landet.

Tilbud

Obs: Bufetat er en type organisasjon som skal være en paraply/overbygning i kurskatalogen, hvor denne siden (Bufetat Region Nord) ligger inn under. Denne overbygningen blir en temaside, med regionkontor presentert med eventuelle kurs. 

Barne-, ungdoms og familieetaten er organisert i et direktorat og fem underliggende regioner.

Barne-, ungdoms og familiedirektoratet (Bufdir) er det øverste organet i Barne-, ungdoms- og familietaten (Bufetat). Bufetat er underlagt Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.

 

Forkortelse på organisasjonen: 
Bufetat Region Nord
Address: 
Betongveien 2
AltaAlta, Finnmark 9515
Norge