Nasjonal kompetansetjeneste

Nasjonal kompetansetjeneste for hjemmerespiratorbehandling

Nasjonal kompetansetjeneste for hjemmerespiratorbehandling ble opprettet i 2002. Den nasjonale tjenesten omfatter kompetanse i diagnostikk og behandling av barn og voksne som grunnet kronisk underventilering behøver hjemmerespiratorbehandling.

Tilbud

Nettkurs
Dame med hevede armer med blå himmel i bakgrunnen
Pust er et nettkurs om bruk av langtids mekanisk ventilasjon (LTMV)

Nasjonal kompetansetjeneste for hjemmerespiratorbehandling omfatter kompetanse i diagnostikk og behandling av barn og voksne som grunnet kronisk underventilering behøver hjemmerespiratorbehandling.

Senteret er organisert som et tverrfaglig og nasjonalt nettverk av regionale ressursgrupper som styres av en koordinator (lungelege) og prosjektmedarbeidere (tverrfaglig) samt ulønnede ressurspersoner. Nevrologisk og pediatrisk kompetanse i tillegg til førstelinjetjeneste er også representert i gruppene.

Forkortelse på organisasjonen: 
NKH
Address: 
Haukelandsveien 22
Bergen 5021
Norge