E-læringskurs

Medisinskteknisk utstyr - Fosen

Flere delkurs som gir sertifisering til å administrere ulike typer medisinsk teknisk utstyr på arbeidsplasser som tilhører samarbeidet Fosen Helse IKS.

Benytter video
Sertifiseringskurs

Hensikten med kurset

Kommunesektoren ser et stort behov for opplæring i bruk av medisinskteknisk utstyr. Behovet har blitt sterkere etter at kommunene, i henhold til Samhandlingsreformen, skal overta oppgaver som tidligere ble utført i spesialisthelsetjenesten. For å kvalitetssikre god kunnskap og praksis ønsker vi å sertifisere helsepersonell til denne type oppgaver. Myndighetene har lovpålagte krav til faglig forsvarlighet både for arbeidsgiver og helsepersonells yrkesutøvelse. 

Hvem er kurset for?

Helsepersonell i Fosen-kommunene som håndterer medisinsk teknisk utstyr.

Hva vil jeg lære?

Kunnskap om ulike typer medisinskteknisk utstyr.

Gjennomføring

  • Vi anbefaler individuell gjennomføring, på enten mobil, pc eller nettbrett.
  • PC med lyd anbefales.

Hvem har laget kurset?

Helse Fosen IKS

Kursansvarlig

  • Kursenes innhold er utarbeidet av Solveig Marøy, sykepleier ved Fosen DMS. Innholdet er kvalitetssikret og godkjent av leverandører av utstyret.

 

Vis full beskrivelse
Ansvarlig for tilbudet: 
Kontaktinformasjon: 

For å ta kurset, bruk vårt påmeldingsskjema.

For andre henvendelser, bruk "Kontakt" under.

Hovedkategorier: 
Medisinsk-teknisk utstyr
Målgrupper: 
Helse- og sosialarbeidere
Tilgjengelig: 
Lansert juni 2016
Yrkesgrupper: 
Helsefagarbeider, Sykepleier
Helsegrupper: 
Ingen definerte
Del dette tilbudet: