E-læringskurs

Mat og trivsel

Kurs om hvordan man kan hjelpe personer med utviklingshemning til en god helse ved å spise sunt og bevege seg mye.

Gir kursbevis

Hensikten med kurset

I kurset vektlegges det hvordan man kan hjelpe personer med utviklingshemning til en god helse ved å spise sunt og bevege seg mye. Det er fokus på råd for å forebygge overvektsproblematikk da dette er svært vanlig for mennesker med utviklingshemning.

Hvem er kurset for?

Dette kurset er beregnet på støttepersoner/hjelpere for mennesker med utviklingshemning; fra foreldre og annen familie til lærere og assistenter, avlastere og støttekontakter, tjenesteytere i boliger, ansatte i arbeidsmarkedsbedrifter, ansatte på dagaktivitetstilbud og andre som arbeider med mennesker med utviklingshemning. Kurset er ikke minst viktig for ledelsen i miljøarbeidertjenesten med tanke på prioriteringer i arbeidet for brukerne.

Hvem har laget kurset?

Kurset er ett av to kurs utviklet av Karde AS i prosjektet «Mat og trivsel» med hovedfinansiering fra ExtraStiftelsen.

Kursansvarlig

  • Gro Marit Rødevand, Karde

 

Vis full beskrivelse
Hovedkategorier: 
Folkehelse/forebygging, Funksjonshemning, Livsstil/trening/ernæring
Målgrupper: 
Helse- og sosialarbeidere, Pårørende, Pedagogisk ansatte, Personer uten helsefaglig utdanning
Tilgjengelig: 
Lansert februar 2016
Estimert tidsbruk: 
Kurset er beregnet å ta 4 timer
Yrkesgrupper: 
Annet, Aktivitør, Støttekontakt
Helsegrupper: 
Ingen definerte
Del dette tilbudet: