E-læringskurs

Lindring ved livets slutt

Grunnleggende kurs i lindrende behandling
God lindrende behandling er basert på helhetlig omsorg og tverrfaglig tilnærming der den medisinske behandlingen av pasientens symptomer kombineres med kunnskapsbasert omsorg. Trygghet og ro kan formidles til pasient og pårørende av trygge, rolige og faglig kompetente hjelpere.

Benytter video
Gir kursbevis
Gruppegjennomføring anbefales

Hensikten med kurset

Kurset har som mål å bidra til å øke den faglige kompetansen i grunnleggende lindrende behandling og bidra til økt trygghet for helsearbeidere i den lindrende pleiesituasjonen. 

Hvem er kurset for?

Målgruppen for læringsprogrammet er alt helsepersonell som arbeider med alvorlig syke og døende pasienter og deres pårørende.

Hva vil jeg lære?

Kurset inneholder fire moduler:

  1. Den døende pasienten
  2. Lindrende omsorg
  3. Forebygging og lindring av fysiske og psykiske symptomer
  4. Valgfri fordypning

De tre første modulene har sykepleiere og helsefagarbeidere som målgruppe, mens den fjerde er dedikert til leger og sykepleiere.

Gjennomføring

Vi anbefaler å gjennomføre kurset i tverrfaglige grupper på maksimalt 10 personer. I slutten av hver modul finnes det refleksjonsoppgaver for diskusjon. Gjennom refleksjonsoppgavene får du bearbeidet teorien og utvekslet erfaringer.
Det er også mulig å ta kurset individuelt.

Hvilke forkunnskaper må jeg ha?

Du bør være sykepleier, helsefagarbeider eller lege for å ha utbytte av kurset.

Hvem har laget kurset?

Fosen Helse IKS

Kursansvarlig

  • Merike Pallas, Kreftkoordinator, Fosen Helse IKS

 

Vis full beskrivelse
Ansvarlig for tilbudet: 
Hovedkategorier: 
Aldring, Lindrende behandling/smertebehandling
Målgrupper: 
Helse- og sosialarbeidere
Tilgjengelig: 
Lansert mai 2016
Estimert tidsbruk: 
Tidsbruk ved gjennomføring i grupper er 6 timer (uten modul 4). Tidsbruk ved individuell gjennomføring er ca 4 timer.
Yrkesgrupper: 
Helsefagarbeider, Lege, Sykepleier
Helsegrupper: 
Eldre
Del dette tilbudet: