Nettsted

Utviklingsrutiner Helse Nord IKT

Helse Nord IKT har fastlagte standarder for hvordan systemutvikle i deres LIS-løsninger. Kurset er beregnet på innleide systemutviklere og nyansatte i Helse Nord IKT. Kurset har en avsluttende test som forutsettes bestått for å kunne bidra med systemutvikling i Helse Nord IKT sine LIS-løsninger.

Hensikten med kurset

Å gi innsikt i metodikk og rutiner for systemutvikling i Helse Nord IKT sine LIS-løsninger.

Hvem er kurset for?

Systemutviklere, både innleide ressurser og egne ansatte.

Hva vil jeg lære?

Følgende tema gjennomgås:

  • Dokumentinformasjon
  • Organisering av metadata-struktur/foldere
  • Utviklingsmiljø og rutiner
  • Bruk av versjonskontroll: Subversion og Tortoise
  • Dokumentering
  • Best practice for ETL-jobber
  • Peer review
  • Kontroll og validering
  • Appendiks

Gjennomføring

Kurset anbefales gjennomført i kronologisk rekkefølge.

Hvem har laget kurset?

Helse Nord IKT

 

 

 

Vis full beskrivelse
Ansvarlig for tilbudet: 
Hovedkategorier: 
Annet, Teknologi/informasjonssikkerhet
Målgrupper: 
Ledelse/administrasjon/IT
Yrkesgrupper: 
Annet
Helsegrupper: 
Ingen definerte
Del dette tilbudet: