Utdanning

Utviklingshemning og aldring

Fagskolen Aldring og helse
Kurset er ett av to studietilbud ved fagskoleutdanningen hos Aldring og helse. Dette er en yrkesrettet videreutdanning for hjelpepleiere, omsorgsarbeidere og helsefagarbeidere.

Godkjent av NOKUT
Formell videreutdanning som gir 60 fagskolepoeng
Krever tilgang til bredbånd og datamaskin med tekstbehandlingsprogram (Word)
Tilleggslitteratur

Hensikten med utdanningen

NKAHs fagskole er en nett- og samlingsbasert fagskoleutdanning, og tar opp studenter fra hele landet. Utdanningen bygger på bestått videregående opplæring innen helse- og sosialfag eller tilsvarende realkompetanse.

Fagskolen har to studietilbud:

 • Demens og alderspsykiatri
 • Utviklingshemning og aldring (nytt høsten 2013)

Studietilbudene er godkjent av NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen), og er formelle videreutdanninger som gir 60 fagskolepoeng.

Gjennom studietilbudet "Utviklingshemning og aldring" vil du få: 

 • kompetanse om utviklinghemning og målrettet individualisert miljøarbeid/miljøbehandling.
 • innføring i lovverk og alternative tiltak til tvang og makt
 • kompetanse om hva normal aldring er og hvordan aldringsprosessen kan være annerledes når en person har en utviklingshemning

Hvem er utdanningen for?

Studietilbudet retter seg mot autoriserte hjelpepleiere/omsorgsarbeidere/helsefagarbeidere som gir tjenester til personer med utviklingshemning. 

Hva vil jeg lære?

Studietilbudet er bygd opp i 6 moduler med følgende tema: 

 • Felles grunnlag for fagskoleutdanningene i helse- og sosialfagene
 • Utviklingshemning og aldring
 • Utviklingshemning og aldersrelaterte sykdommer
 • Miljøbehandling
 • Organisering, system og ledelse
 • Fordypningsmodul – Eksamen

Gjennomføring

 • Studiet strekker seg over to år på deltid og foregår hovedsakelig på nett, men med 2 fellessamlinger i året i Tønsberg.
 • Skolen gir studietilbud uavhengig av hvor studentene bor – fagskolen er godt tilrettelagt for å kombinere jobb med studier.
 • Skolen er basert på nettkommunikasjon, telefonkonferanser, selvstudium, praksisoppgaver og ukesamlinger.
 • Studentene skal ha praksis tilsvarende 10 uker i full stilling. Mer informasjon finnes på nettsiden til Aldring og helse

Hvilke forkunnskaper må jeg ha?

Det kreves at du har bakgrunn som hjelpepleier, omsorgsarbeider og helsefagarbeider. 

Hvem har laget utdanningen?

Utdanningen er utviklet av Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse. 

Ansvarlig

 • Signe Baksaas Gjelstad, rektor, Fagskolen Aldring og helse.

 

Vis full beskrivelse
Hovedkategorier: 
Aldring, Funksjonshemning
Målgrupper: 
Helse- og sosialarbeidere
Tilgjengelig: 
Opptak til skolen pågår fra 1. mars med oppstart følgende høst.
Yrkesgrupper: 
Alle
Helsegrupper: 
Eldre
Del dette tilbudet: