Videobank

Tenkerommet

Videobank i portalen "Mangfold og muligheter"
Tenkerommet er en samling av korte filmer av, med og om mennesker med utviklingshemning. Filmene er ment for diskusjon og refleksjon.

250 korte filminnslag om personer med utviklingshemning

Hensikten med videobanken

I Tenkerommet finner du en videobank med over 250 korte videoinnslag om personer med utviklingshemning. Videobanken er den del av kompetanseportalen "Mangfold og muligheter".

Filmene har innhold som supplerer e-læringskursene i portalen. Tema er alt fra bolig, skole, arbeid, fritid, inkludering og mestring og annet som opptar personene i hverdagen. 

Hvem er kurset for?

Målgruppen er personer som arbeider for mennesker med utviklingshemning.

Hvordan bruke videobanken?

Hva er din arbeidsplass opptatt av? Er det tema du ønsker å ta opp med dine kollegaer? Ønsker du å bruke video i undervisning? I videobanken kan du lete opp videoer, som du kan bruke i opplæring eller som grunnlag for diskusjon på din arbeidsplass.

Hver video har forslag til spørsmål man kan diskutere. Disse kan brukes som utgangspunkt for en diskusjon. For å gjøre videoen enda mer relevant kan du sette opp spørsmål og problemstillinger knyttet opp mot personer du møter i din egen arbeidshverdag. 

Hvem har laget videobanken?

Videobanken er utviklet av Stiftelsen SOR.

Ansvarlig

Jarle Eknes, daglig leder, Stiftelsen SOR.

 

Vis full beskrivelse

Karmøy kommune -kompetansesatsing ved bruk av SORs e-læringskurs

Hovedkategorier: 
Funksjonshemning
Målgrupper: 
Helse- og sosialarbeidere
Yrkesgrupper: 
Alle
Helsegrupper: 
Ingen definerte
Del dette tilbudet: