E-læringskurs

Stø Kurs

Traumeforståelse og behandling
Forskning og erfaring viser at traumer er en svært vanlig årsak til psykiske vansker. Årsakene til psykiske traumer er forskjellige. Fagfeltet knyttet til traumer er derfor omfattende. Kurset tar for seg tema som er grunnleggende i behandling av traumepasienter. Deriblant behandling av flyktninger og asylsøkere. Det gis et særlig fokus på forståelse og teori rundt begrepet traume og behandling, samt fordypning i hva behandlere og miljøpersonell må være spesielt oppmerksomme på, og hva disse kan gjøre.

Kurset inneholder videoer

Hensikten med kurset

Å heve kompetansen for hva traumer er og hvordan disse kan avdekkes og behandles.

Hvem er kurset for?

Behandlere og miljøpersonell i spesialisthelsetjenesten, med særlig vekt på psykisk helsevern for voksne. Men alle innen helse- og sosialsektoren kan ha nytte av kurset.

Hva vil jeg lære?

Kurset er delt inn i tre hoveddeler:

  1. Fellesdelen tar for seg grunnleggende kompetanse om traumer og bidrar til at de som jobber med traumer i spesialisthelsetjenesten får et felles teoretisk grunnlag.
  2. I modulen for behandlere er kartlegging av traumer og faseorientert behandling sentrale temaer.
  3. I modulen for miljøpersonell er innholdet spesielt tilpasset miljøterapeutisk arbeide.

I alle modulene møter man både brukere og fagpersoner som deler av sin erfaring og kompetanse.

Gjennomføring

  • Kurset kan gjennomføres som rent e-læringskurs eller (for Nord-Norge) som en kombinasjon av e-læring og samlingsbasert undervisning.
  • Som rent e-læringskurs er det beregnet å bruke ca. 12 timer å gjennomføre fellesdelen, 18 timer på behandlerdelen og 12 timer på miljøpersonelldelen, alle inkludert arbeid med spørsmålene i kurset.
  • Kurset er godkjent av Norsk psykologforening, Norsk ergoterapeutforbund, Fagforbundet og Norsk sykepleierforbund. Kurset er derfor tilrettelagt for å oppnå kursbevis.

Hvilke forkunnskaper må jeg ha?

Kurset er spesielt beregnet på behandlere og miljøpersonell i spesialisthelsetjenesten og krever grunnleggende helsefaglig kompetanse basert på den enkelte yrkesgruppe.

Hvem har laget kurset?

RVTS Nord (Regionalt resurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, region Nord)

Kursansvarlig

  • Ansvarlig redaktør for faglig innhold i kurset er Elin Hartvigsen, leder RVTS Nord. Prosjektleder - Christy Benedict Edwardsen, RVTS Nord

 

Vis full beskrivelse
Hovedkategorier: 
Avhengighet/rusmidler, Hjerne/nervesystem, Kjønn/kultur, Lindrende behandling/smertebehandling, Vold/overgrep, Diagnostikk, Etikk/retningslinjer/lovverk, Førstehjelp/akuttmedisin, Læring/mestring, Omsorg/sykepleie, Psykisk helse, Samhandling
Målgrupper: 
Helse- og sosialarbeidere
Tilgjengelig: 
Lansert 26. januar 2016
Yrkesgrupper: 
Ergoterapeut, Fysioterapeut, Helsefagarbeider, Helsesøster, Jordmor, Lege, Legespesialist, Miljøarbeider, Psykolog, Sosionom, Sykepleier, Vernepleier
Helsegrupper: 
Voksen
Del dette tilbudet: