Nettsted

De Minste

Nordnorsk fagnettverk
Kunnskap om hva som fremmer eller hemmer gode oppvekstmiljø er viktig for alle som hjelper barn med familier gjennom sped- og småbarnsalder. "Sped- og småbarn, Nordnorsk fagnettverk" skal bidra til at små barn i hele Nord-Norge skal få best mulig oppfølging og hjelp uansett hvor de bor.

Hensikten med nettstedet

Målsettingen med nettstedet er at helsearbeidere i Helse Nord skal ha en arena hvor vi kan dele, utforme og publisere kunnskap om utfordringene knyttet til oppfølging av nyfødte barn og deres foreldre i vår region.

Hvem er nettstedet for?

Helsearbeidere i Helse Nord som følger opp nyfødte barn og deres foreldre i vår region.

Hvem har laget nettstedet?

Siden 2011 har en "utviklergruppe" arbeidet sammen med e-læringsportalen Helsekompetanse.no om å utvikle et nord-norsk nettsted for faglig informasjons- og kunnskapsutveksling på tvers av helsetjenestenivå og profesjonsgrenser. Helse Nord har støttet fagnettverket i dette arbeidet.Det siste året har en "redaksjonsgruppe" utformet det konkrete tilbudet. Denne redaksjonsgruppa har bestått av:

  • Inger Pauline Landsem: Klinisk spesialist i neonatalsykepleie/forsker ved Barne- og Ungdomsklinikken i UNN, Førsteamanuensis ved bachelorutdanning i sykepleie, UiT, Norges arktiske universitet.
  • Nina Bøhle Cheetham: MSc, Barnesykepleier, Klinisk spesialist i barnesykepleie, Universitetslektor Bachelor i sykepleie, IHO, UiT Norges arktiske universitet.
  • Jorunn Tunby: Barnesykepleier, Førstelektor Videreutdanning i Barnesykepleie ved IHO, UiT Norges arktiske universitet, koordinator Prematurprosjektet i Tromsø ved BUK, UNN Tromsø.

 

Vis full beskrivelse
Ansvarlig for tilbudet: 
Kontaktinformasjon: 

Nettstedet representerer kunnskap og tjenester i kontinuerlig utvikling. Om du vil gi innspill til fagstoffet generelt eller informere om tjenester i din organisasjon/område ber vi deg ta kontakt på e-post.

Hovedkategorier: 
Annet, Folkehelse/forebygging, Fruktbarhet/graviditet/fødsel, Psykisk helse, Samhandling
Målgrupper: 
Helse- og sosialarbeidere
Yrkesgrupper: 
Helsesøster, Jordmor, Pedagog
Helsegrupper: 
Barn/unge, Mor/barn
Del dette tilbudet: