E-læringskurs

Smittefritt på tannklinikk

Kurs i smitteforebygging, tilpasset tannhelsetjenesten.

Nettbaserte tester
Kursbevis ved gjennomført kurs og beståtte tester
Godkjent av NTFs etterutdanningssystem (gjelder kun tannleger)

Hensikten med kurset

Tilstrekkelig kunnskap innen smittevern kan bidra til at smitteoverføring i helsevesenet reduseres. Kurset skal bidra til at deltakerne øker sin kunnskap og interesse for smittevern, og motivere til refleksjon rundt egen praksis. 

Hvem er kurset for?

Målgruppen for kurset er hele tannhelseteamet.

Hva vil jeg lære?

Følgende tema gjennomgås:

  • Smittevernrutiner og arbeidsgiveransvar
  • Basale smittevernrutiner
  • Dekontaminering av utstyr til tannbehandling
  • Smittespredning
  • Endorutiner
  • Kirurgirutiner
  • Renholdsrutiner på klinikk

Faginnholdet bygger på hygienerutiner utarbeidet i Akershus fylkeskommune. Fagstoffet er i stor grad hentet fra dokumenter utgitt av Helsedirektoratet, Statens folkehelseinstitutt og Avdeling for sykehushygiene OUS, men det er spesielt lagt vekt på å skreddersy faginnholdet for tannhelsepersonell.

Gjennomføring

Læringsprogrammet kan gjennomføres i eget tempo og i små deler av gangen. Det er bygd opp av sju moduler, og ved å gå gjennom alle disse vil du få en god og kortfattet oversikt over smittevernfeltet. Hver modul avsluttes med en test. Dersom du ønsker å gjennomføre tester og få tildelt kursbevis, må du opprette brukernavn og passord på forsiden til programmet, og deretter logge seg inn. Består du alle testene, vil du få et diplom og vil kunne registrere X t i NTFs etterutdanningssystem (gjelder kun tannleger). 

Et diskusjonsforum gir deg mulighet til å diskutere og dele erfaringer med andre deltakere. 

Hvem har laget kurset?

Læringsprogrammet er utviklet av Tannhelsetjenestens kompetansenter Østfold. 

Kursansvarlig

Sissel Bjørntvedt, prosjektleder, Tannhelsetjenestens kompetansesenter Østfold.

Vis full beskrivelse
Kontaktinformasjon: 

For nærmere informasjon, ta kontakt med:
Vibeke Almaas, tko@ostfoldfk.no,
mobil 411 29 161/23 63 39 23.

Hovedkategorier: 
Smittevern/hygiene, Tannhelse
Målgrupper: 
Helse- og sosialarbeidere
Yrkesgrupper: 
Annet, Tannlege, Tannpleier
Helsegrupper: 
Ingen definerte
Del dette tilbudet: