E-læringskurs

Skadeforebygging og sikkerhet

Trygge og tilgjengelige lokalsamfunn
Godt folkehelsearbeid handler om forebygging av ulykker og skader. Kursets formål er å samle og spre kunnskap slik at kommuner og fylkeskommuner bedre kan ivareta sitt folkehelsearbeid.

Hensikten med kurset

Kurset setter fokus på forebygging av skader og ulykker som en del av det brede folkehelsearbeidet i kommuner og fylkeskommuner. Kursets formål er å samle og spre kunnskap, som kan føre til færre ulykker - færre drepte og skadde.

Hvem er kurset for?

Kurset er i første rekke beregnet på ansatte i kommuner eller fylkeskommuner som ønsker å få på plass et mer systematisk arbeid med skadeforebygging og sikkerhet

Hva vil jeg lære?

Du vil lære hvorfor skadeforebygging og sikkerhet er et viktig arbeid for folkehelsen. Kurset viser på en logisk og systematisk måte veien frem mot en handlingsplan for en "Trygg og tilgjengelig kommune/region" via kartleggingsarbeid, analyse og prioriteringer, organisering og tiltaksplanlegging, og ikke minst et system for oppfølging og forbedringer.

Gjennomføring

Best nytte av kurset vil man få dersom det gjennomføres i fellesskap av en tverrfaglig gruppe som er utpekt til å jobbe med dette tema i en prosjekt- eller plansammenheng. Det er imidlertid ingen begrensninger i forhold til hvem som kan gjennomføre kurset, eller i hvilket tempo eller omfang man tilegner seg kursinnholdet. Kursdeltakere som ønsker kursbevis må registrere seg og få tildelt brukernavn og passord. Dette er nødvendig for å få tilgang til testspørsmål og for deltakelse i diskusjonsforum.

Hvilke forkunnskaper må jeg ha?

Generell kompetanse om forebygging av skader og ulykker.

Hvem har laget kurset?

Kurset er utviklet av Norwegian Safety Promotion Centre AS (Norsafety). Et nordnorsk kompetansesenter med visjon om å bidra til trygge og sikre kommuner, regioner og fylker.

Kursansvarlig

  • Kees Jan Verhage, daglig leder NORSAFETY AS

 

Vis full beskrivelse
Ansvarlig for tilbudet: 
Kontaktinformasjon: 

Kontakt www.norsafety.no for mer informasjon

Hovedkategorier: 
Folkehelse/forebygging
Målgrupper: 
Helse- og sosialarbeidere, Ledelse/administrasjon/IT, Personer uten helsefaglig utdanning
Tilgjengelig: 
Kurset er tilgjengelig for alle
Yrkesgrupper: 
Ledelse/administrasjon/IT
Helsegrupper: 
Ingen definerte
Del dette tilbudet: