E-læringskurs

Samisk tolking i helsevesenet

Sámegiela dulkon dearvvašvuođaásahusain
Kurset skal gi helsepersonell som møter samiske pasienter i sitt arbeid, god kunnskap om bruk av tolk.

Kurset benytter video
Avsluttende test

Hensikten med kurset

Hovedmålet med kurset er at du som helsepersonell blir trygg på å bruke tolk i kommunikasjon med pasienter som bruker samisk i kontakt med helsevesenet. Formålet er å tilrettelegge for og sikre god kommunikasjon mellom helseinstitusjonene og den samiske pasient. 

Hvem er kurset for?

Målgruppen er helsepersonell som møter samisktalende pasienter.

Hva vil jeg lære?

Kurset bygger på lover, retningslinjer og utdanningskrav for god tolkeskikk. Kulturelle forhold og fokus på førstespråk er ivaretatt. 

Fire forskjellige filmer viser tolkesituasjoner i praksis. 

Det finnes lenker til aktuelle lover, retningslinjer og rutinebeskrivelser i kurset. 

Gjennomføring

Kurset er nettbasert, åpent tilgjengelig og gratis. Det kan gjennomføres når du ønsker det. Du kan ta kurset sammenhengende eller du kan dele det opp.

For å ta kurset trenger du en PC med tilgang til Internett. Deler av kursinnholdet er filmer. Det er derfor viktig at PCen er utstyrt med lyd. Manus fra samtlige videoer er gjengitt skriftlig, og kan skrives ut.

Kurset har en avsluttende test.

Hvilke forkunnskaper må jeg ha?

Kurset krever ingen spesielle forkunnskaper. 

Hvem har laget kurset?

Helse Finnmark HF, Sametinget og Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin har stått for utvikling av kursinnholdet.

Kursansvarlig

Ingeborg Eliassen, Helse Finnmark HF

Vis full beskrivelse
Ansvarlig for tilbudet: 
Hovedkategorier: 
Annet
Målgrupper: 
Helse- og sosialarbeidere
Yrkesgrupper: 
Alle
Helsegrupper: 
Ingen definerte
Del dette tilbudet: