Nettstøttet kurs

Samhandling for et lettere liv

Sykelig overvekt som fagområde har vært preget av manglende kunnskap og kontinuitet i behandlingen. Men alle mennesker har rett på likeverdig behandling. For å hjelpe personer med sterk overvekt til å oppnå varige endringer, er det viktig at de ulike fagpersonene får en felles faglig og holdningsmessig plattform, slik at samhandlingen mellom helsetjenestene styrkes.

Benytter video
Fysiske samlinger
Diskusjonsforum på nett
Nettveileder tilgjengelig
Kursbevis ved gjennomført kurs
Godkjent av fagforbund

Hensikten med nettstøtta kompetanseprogram

Formålet med det nettstøtta kompetanseprogrammet er at tverrfaglig helsepersonell på ulike nivå i helsetjenesten skal få utvidet kunnskap om sykelig overvekt og hva som skal til for å få til varige endringer av levevaner. Samtidig er det et mål at ulike yrkesgrupper får en felles faglig og holdningsmessig plattform, og at dette bidrar til å lette samhandlingen i arbeidet med brukergruppen. Det nettstøtta komptanseprogrammet omhandler hovedsakelig overvekt og fedme hos voksne. 

Hvem er det nettstøtta kompetanseprogrammet for?

Målgruppen er tverrfaglig helsepersonell i kommune- og spesialisthelsetjenesten.

Hva vil jeg lære?

Følgende tema gjennomgås:

  • Overvekt og samhandling
  • Samhandling i endringsarbeid
  • Samhandling i oppfølging

Noe av faginnholdet er rettet mot forebyggende arbeid, men kurset konsentrerer seg hovedsaklig om de temaene som er mest relevante når sykelig overvekt allerede er etablert.

Gjennomføring

Det nettstøtta kompetanseprogrammet er bygd opp av tre dagssamlinger og egenstudier gjennom deltakelse i dette nettbaserte læringsrommet. Det vil være faglige veiledere tilgjengelig i diskusjonsforumet. Du vil få ulike oppgaver underveis som du må løse. Arbeidsmetodene vil være individuelle og i samarbeid med andre.

Det nettstøtta kompetanseprogramme er delt opp i tre moduler. Alle moduler er like viktige og vektlegges likt. Samhandling og tverrfaglig samarbeid er den røde tråden gjennom hele opplæringen, noe som gjenspeiles i tittelen såvel hver enkelt modul.

Læringsinnholdet er bygd opp av tekst, bilder, videofilmer og lenker. Gjennomført læringsprogram med besvarte oppgaver utløser et kursbevis.

Gjennomført kompetaneprogram gir tellende timer fra de ulike fagforbundene.

Hvilke forkunnskaper må jeg ha?

Da kompetanseprogrammet i hovedsak retter seg mot tverrfaglig helsepersonell er det ønskerlig at deltakerne har helsefaglig bakgrunn.

Hvem har laget det nettstøtta kompetanseprogrammet?

Kompetanseprogrammet er utviklet i regi av prosjektet "I likevekt med IKT". Deltakerne i prosjektet består av ulike fagpersoner som jobber med overvekt og fedme i kommune- og spesialisthelsetjenesten.

Samarbeidspartnere:

  • Grane, Hattfjelldal og Vefsn kommuner
  • Helgelandssykehuset Mosjøen
  • LMS Nettverk Nord ved Nordlandssykehuset.

Prosjekteier var Landsforeningen for overvektige.

Kursansvarlig

  • Bente Aronsen (bruk kontaktskjema)

 

 

Vis full beskrivelse
Ansvarlig for tilbudet: 
Hovedkategorier: 
Livsstil/trening/ernæring, Spiseforstyrrelser/overvekt
Målgrupper: 
Helse- og sosialarbeidere, Pasienter/brukere
Yrkesgrupper: 
Annet, Ernæringsfysiolog, Fysioterapeut, Helsefagarbeider, Helsesøster, Lege, Psykolog, Sykepleier
Helsegrupper: 
Voksen
Del dette tilbudet: