Nettsted

ReHab i Nord

Rehabiliterings- og habiliteringskompetanse i nord
ReHab i Nord er et nettsted om rehabilitering og habilitering for alle med interesse for temaet. Stikkord for nettstedet er kunnskapsdeling, erfaringsutveksling og inspirasjon.

Hensikten med nettstedet

Dette er en felles kompetanseportal for fagområdene reahabilitering og habilitering. Fagfolk fra spesialist- og kommunehelsetjensten er med på å utvikle møteplassen for samhandling og kompetansebygging.

Hvem er nettstedet for?

Målgruppen er alle som er interessert i rehabilitering og habilitering.

Hvem har laget nettstedet?

Rehabiliteringsklinikkens forskning- og fagutviklingsenhet, Universitetssykehuset i Nord-Norge HF (UNN HF).

Nettstedansvarlig

Hans Kristian Høgås, spesialkonsulent, UNN HF.

Vis full beskrivelse
Ansvarlig for tilbudet: 
Hovedkategorier: 
Habilitering/rehabilitering
Målgrupper: 
Helse- og sosialarbeidere
Yrkesgrupper: 
Alle
Helsegrupper: 
Ingen definerte
Del dette tilbudet: