E-læringskurs

Pust

E-læring om bruk av langtids mekanisk ventilasjon
E-læringskurset Pust gir en grunnleggende innføring i hva som er viktig å vite i møte med brukere med behov for langtids mekanisk ventilasjon (LTMV).

Video
Quiz

Hensikten med kurset

Hensikten med kurset er å kvalitetssikre opplæringen for brukere av LTMV gjennom et tilgjengelig, brukervennlig og standardisert, men individuelt tilpasset e-læringsprogram.

Hvem er kurset for?

Målgruppe for kurset er brukere, assistenter, familie og helsepersonell som arbeider i kommune- og spesialisthelsetjenesten som har liten erfaring med brukere med pustemaskin.

Hva vil jeg lære?

Kurset handler om mere enn bare pustemaskiner. Kurset handler også om det å vokse opp og leve med en sjelden diagnose, om helhetlig ivaretakelse og brukerstyring av egen hverdag. Er du bruker av LTMV vil du i tillegg få en individuell tilpasset praktisk opplæring.

Gjennomføring

Kurset består av tre moduler: "Å leve med", "Å puste med" og "Å samarbeide med". Faginnholdet er bygd opp av filmer, animasjoner, bilder, tekst og lenker, og med brukernes fortellinger om hvordan en kan leve et godt liv med pustehjelp. For å få sertifisering og utstedt kursbevis må en lese gjennom alle sidene i de tre modulene og bestå tester/quiz. E-læringskurset inneholder også flere refleksjonsoppgaver. I tillegg til dette e-læringskurset anbefales det at du får en individuell tilpasset praktisk opplæring i forhold den enkelte bruker du har ansvar for.

Hvilke forkunnskaper må jeg ha?

Det kreves ingen forkunnskaper, men det er en fordel om du har helsefaglig bakgrunn.

Hvem har laget kurset?

Kurset er laget i et samarbeid mellom tre nasjonale kompetansesentra og brukerrepresentanter. De nasjonale kompetansentra er:

  • Nasjonal kompetansetjeneste for hjemmerespiratorbehandling (NKH), Haukeland Universitetssjukehus, Helse Bergen
  • Nevromuskulært kompetansesenter (NMK), Universitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø
  • Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin, Universitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø
  • Brukerrepresentanter fra Foreningen for muskelsyke (FFM)

Kursansvarlig

  • Nasjonal kompetansetjeneste for hjemmerespiratorbehandling (NKH), Haukeland Universitetssjukehus, Helse Bergen

 

Vis full beskrivelse

PUST - infofilm

Kontaktinformasjon: 
Hovedkategorier: 
Funksjonshemning, Habilitering/rehabilitering, Sjeldne sykdommer
Målgrupper: 
Helse- og sosialarbeidere, Pårørende, Pasienter/brukere, Personer uten helsefaglig utdanning
Tilgjengelig: 
Kurset er åpent og tilgjengelig
Yrkesgrupper: 
Fysioterapeut, Helsefagarbeider, Sykepleier
Helsegrupper: 
Ungdom, Kvinner, Menn, Voksen
Del dette tilbudet: