E-læringskurs

Psykiske lidelser

Et kurs i portalen "Mangfold og muligheter"
Oppmerksomheten rundt psykiske lidelser hos personer med utviklingshemning har de siste tiårene økt. Det har ført til at fagpersoner i kommunen i økende grad interesserer seg for sine brukeres psykiske helse.

Det vil ta cirka 7 timer å gjennomføre kurset
Nettbasert test
Kursbevis ved gjennomført kurs

Hensikten med kurset

Psykiske tilleggsvansker hos mennesker med utviklingshemning ble tidligere forstått som en del av funksjonshemningen. Nyere studier peker derimot mot at mennesker med utviklingshemning har høyere risiko for å utvikle alle typer psykiske lidelser, sammenliknet med normalbefolkningen. Ny kunnskap og større interesse for temaet bidrar også til at fagpersoner i kommunene i økende grad interesserer seg for sine brukeres psykiske helse. Dette kurset gir en grundig gjennomgang av fagfeltet.

Psykiske lidelser er ett av kursene i portalen "Mangfold og muligheter", som omhandler mennesker med utviklingshemninger.

Hvem er kurset for?

Målgruppen er personer som arbeider for personer med utviklingshemning.

Hva vil jeg lære?

Følgende tema gjennomgås: 

  • Kunnskapsstatus og grunnleggende begreper
  • Faktorer som påvirker miljøet
  • Angst hos personer med utviklingshemning
  • Depresjon
  • Mani og hypomani hos personer med utviklingshemning
  • Psykose hos personer med utviklingshemning
  • Demens hos personer med utviklingshemning

Gjennomføring

Du kan velge å gjennomføre en eller flere av kapitlene. Det vil ta cirka 7 timer å gjennomføre alle kapitlene.

Dersom du velger å gjennomføre alle kapitlene kan du avslutte med en test, og kursbevis vil utstedes. 

Hvilke forkunnskaper må jeg ha?

Kurset krever ingen spesielle forkunnskaper.

Hvem har laget kurset?

Kurset er utviklet av Psykiatrisk avdeling for psykisk utviklingshemmede, i samarbeid med Stiftelsen SOR.

 

 

 

 

Vis full beskrivelse
Utviklet i samarbeid med: 
Hovedkategorier: 
Funksjon/hjelpemidler, Psykisk helse
Målgrupper: 
Helse- og sosialarbeidere, Personer uten helsefaglig utdanning
Timer: 
7
Estimert tidsbruk: 
7 timer
Yrkesgrupper: 
Aktivitør, Ergoterapeut, Fysioterapeut, Helsefagarbeider, Helsesøster, Lege, Miljøarbeider, Psykolog, Støttekontakt, Sykepleier, Vernepleier
Helsegrupper: 
Ungdom, Voksen
Del dette tilbudet: