E-læringskurs

Prader-Willis syndrom

- introduksjonskurs for tjenesteytere
Personer med Prader-Willis syndrom (PWS) trenger i alle sammenhenger og situasjoner en svært god struktur, trygge rammer og stor grad av forutsigbarhet. Lær hvordan du kan bidra til at personer med PWS oppnår best mulig livskvalitet.

Kurset tar cirka 2,5 timer å gjennomføre
Kursbevis ved gjennomført kurs og innlevert refleksjonsnotat

Hensikten med kurset

Formålet med kurset er å gi deg som tjenesteyter en grunnleggende kunnskap om Prader-Willis syndrom (PWS), slik at du i størst mulig grad kan bidra til å gi personer med PWS en god hverdag.

Hvem er kurset for?

Målgruppen for dette kurset er personer som jobber hjemme hos personer med Prader-Willis syndrom. Kurset kan også være aktuelt for andre som jobber med, eller på annen måte står i relasjon til, ungdom og voksne med PWS.

Hva vil jeg lære?

Følgende tema gjennomgås: 

  • Hva er Prader-Willis syndrom?
  • Ernæringslære
  • Atferd og konflikthåndtering
  • Mat og måltider
  • Samarbeid og kommunikasjon
  • Fysisk aktivitet
  • Bruk av tvang og makt
  • Praktisk organisering

Gjennomføring

Kurset er bygget opp i åtte moduler. 

På hver side har du muligheter for å dele tanker i kommentarfeltet og få respons fra andre deltakere. Du vil se en prosentvis progresjon i kurset for hver side du gjennomgår.

På slutten av kurset skal du skrive et refleksjonsnotat som skal sendes inn til kursansvarlig. Etter godkjenning vil du få tilgang til kursbevis som kan printes ut. For å få et kursbevis må du registrere deg.

Hvilke forkunnskaper må jeg ha?

Kurset krever ingen spesielle forkunnskaper.

Hvem har laget kurset?

Kurset er utviklet av Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser, som er en del av Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser

Kursansvarlig

Kari Hagen, Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser.

 

Vis full beskrivelse
Hovedkategorier: 
Sjeldne sykdommer
Målgrupper: 
Helse- og sosialarbeidere
Timer: 
3
Estimert tidsbruk: 
Kurset tar cirka 2,5 timer å gjennomføre.
Yrkesgrupper: 
Ergoterapeut, Ernæringsfysiolog, Helsefagarbeider, Helsesøster, Lege, Miljøarbeider, Støttekontakt, Sykepleier, Vernepleier
Helsegrupper: 
Ingen definerte
Del dette tilbudet: