E-læringskurs

Pårørendeprogrammet

– fra usynlig til inkludert
En igangsetter til refleksjon, drøfting og utvikling av bedre praksis i møte med pårørende.
Fagfilmbibliotek
18 caser med refleksjonsoppgaver og anbefalt praksis
Arbeidsoppgaver til gruppearbeid

Kurset er tilgjengelig på www.pårørendeprogrammet.no.

Hensikten med programmet

Pårørendeprogrammets visjon – fra usynlig til inkludert - forteller at alle pårørende befinner seg et sted i spennet mellom disse to ytterpunktene, og at bevegelsen retning inkludert avhenger av mange ulike faktorer. Formidling av kunnskap og utvikling av god praksis er blant de viktigste.

Visjonen vår er at pårørendeinvolvering og pårørendestøtte er en naturlig og integrert del av tjenestetilbudet i velferdsstaten. Pårørendeprogrammet bidrar til utvikling av slik praksis.

Hvem er programmet for?

Målgrupper er alle som møter pårørende i helse- og sosiale tjenester, uavhengig av fagfelt. I tillegg er studenter som utdanner seg innen helse- og sosialfag på universitet og høyskoler i målgruppen.

Hva vil jeg lære?

I statlige føringer er det et klart mål å involvere pårørende i utforming og gjennomføring av helse- og omsorgstjenester. Her får du kunnskap til å utvikle en slik praksis. Du får tilgang på kunnskap om pårørende og pårørendearbeid fra viktige kunnskapskilder på området: pårørende, praktikere og forskere.

Gjennomføring

Pårørendeprogrammet er selvforklarende og krever ikke opplæring for å kunne tas i bruk. Det kan brukes individuelt for å hente kunnskap og inspirasjon, og i grupper - i korte økter på 5 minutter eller lengre økter på over 1 time for å fremme godt pårørendearbeid på de ulike arbeidsplasser. 

Hvilke forkunnskaper må jeg ha?

Pårørendeprogrammet krever ingen spesielle forkunnskaper utover at en arbeider i felt hvor en har kontakt med pårørende.

Hvilken oppfølging kan vi få?

Alle som ønsker kan få oppfølging fra Pårørendesenteret på telefon eller e-post. Både innhold og hyppighet på oppfølging vil variere ut i fra hvor erfaren man er med programmet, og hvilke tema som er mest aktuelle for den enkelte arbeidsplass. Vi gir veiledning og råd om bruk og kan foreslå aktuelle caser/ tema. 

Hvem har laget kurset?

Pårørendesenteret i Stavanger fikk i 2011 oppdraget fra Helsedirektoratet å utvikle en nasjonal opplæringspakke i pårørendeinvolvering, rettet mot hele tjenesteapparatet; alle ansatte i kommune og spesialisthelsetjeneste i Norge.

Sammen med Universitetet i Stavanger, Nettop/UiS og regi/manusforfatter Kjell Inge Torgersen har programmet blitt utviklet og blir stadig videreutviklet. 

Kursansvarlig

  • Liv N. Kleppe, daglig leder, Pårørendesenteret.
  • Oppfølgingsansvarlig: Ingunn Vatsvåg, kommunikasjonsmedarbeider Pårørendesenteret

 

Vis full beskrivelse
Ansvarlig for tilbudet: 
Utviklet i samarbeid med: 
Kontaktinformasjon: 

E-læringsprogrammet er tilgjengelig på www.pårørendeprogrammet.no.

Send epost under eller besøk Pårørendesenteret for mer informasjon.

Hovedkategorier: 
Kommunikasjon, Samhandling
Målgrupper: 
Helse- og sosialarbeidere
Yrkesgrupper: 
Helsefagarbeider, Helsesøster, Lege, Psykolog, Sykepleier
Helsegrupper: 
Ingen definerte
Del dette tilbudet: