Nettstøttet kurs

Overvekt, livsstil og mestring

For å kunne gi og opprettholde et helhetlig tilbud til personer med sterk overvekt, er det er viktig at alle ledd i helsetjenesten øker sin kompetanse på fedme og overvektsproblematikk.

Opptak av forelesinger
Fysiske samlinger

Hensikten med kompetanseprogrammet

Kompetanseprogrammets mål er å oppnå økt kunnskap og utveksling av kompetanse innen sykelig overvekt mellom helsearbeidere i primær- og spesialisthelsetjenesten. Formålet er å skape et helhetlig tilbud for pasienter med sterk overvekt. I tillegg ønsker man å hindre tilbakefall til de som allerede har blitt behandlet i spesialisthelsetjenesten. Det er også et mål å bygge samhandlingsarena med forpliktende samarbeid om behandling av barn, ungdom, voksne og familiet med overvekt og fedme gjennom kompetanseøkning og erfaringsutveklsing, og på denne måten bidra til etablering av tverrfaglige behandlingstilbud i Midt-Norge.

Hvem er kompetanseprogrammet for?

Målgruppen for kurset er helse- og sosialarbeidere i primærhelsetjenesten i Helse Midt-Norge som jobber med barn, ungdom, voksne og familier med overvekt eller fedme.

Gjennomføring av kompetanseprogrammet

Kompetanseprogrammene for de ulike årene (start 2008)  har ulike tema, og består av fysiske samlinger og opptak av forelesninger som finnes i kursrommet. Kursrommet inneholder også et Diskusjonsforum til å diskutere tema, dele erfaringer og presentere tiltak.

Hvem har laget kompetanseprogrammet?

Kompetanseprogrammet er utviklet av Regionalt senter for sykelig overvekt, Midt-Norge, i samarbeid med Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin i Tromsø.

Kursansvarlig

Monika Tømmervold Devle, sykepleier/prosjektleder, Regionalt senter for sykelig overvekt (RSSO), Helse Midt-Norge.

 

 

Vis full beskrivelse
Hovedkategorier: 
Livsstil/trening/ernæring, Læring/mestring, Spiseforstyrrelser/overvekt
Målgrupper: 
Helse- og sosialarbeidere
Tilgjengelig: 
Ta kontakt med programansvarlig eller bruk kontaktskjema for mere informasjon.
Yrkesgrupper: 
Ernæringsfysiolog, Helsefagarbeider, Helsesøster, Lege, Sykepleier
Helsegrupper: 
Barn/unge, Ungdom, Voksen
Del dette tilbudet: