E-læringskurs

Forebygging og primærbehandling av obstetriske sfinkterskader

Kurset gir kunnskap om forebygging, diagnostisering, reparasjon og oppfølging av pasienter med obstetriske sfinkterskader.

Godkjent av de respektive spesialistkomiteer
E-læringskurs
Bruker video i undervisningen

Hensikten med kurset

Kurset har fokus på forebygging av skader, diagnostisering av slike skader, men også reparasjon og oppfølging av denne pasientgruppen. Kurset skal gi kjennskap til resultater etter konvensjonell og anatomisk reparasjon av obstetriske sfinkterskader og opplæring i anatomisk rekonstruksjon av sfinkterapparater. Dette er et nettbasert kurs som erstatter tidligere dagskurs ved Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø.

Hvem er kurset for?

Målgruppen er

 • Leger under utdanning og spesialister i gynekologi og obstetrikk, generell kirurgi og gastroenterologisk kirurgi
 • Jordmødre, jordmorstudenter
 • Annet helsepersonell som arbeider med pasientgruppen 

Godkjenning

Kurset er godkjent av følgende spesialistkomiteer:

 • Den norske legeforeningen med 8 timer som vagfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenens etterutdanning fra følgende spesialistkomiteer; generell kirurgi, gastroenterologisk kirurgi og fødselshjelp og kvinnesykdommer.

 • Norsk Sykepleierforbund med 6 timer som meritterende til klinisk spesialist som jordmor.

 • Fagforbundet med 8 timer som tellende i program for klinisk fagstige for hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, helsefagarbeidere, sykepleiere samt øvrige helsefaglige personellgrupper.

Kursinnhold

 • Bekkenbunnens anatomi
 • Incidens av sfinkterruptur
 • Kan sfinkerruptur forebygges?
 • Klassifisering av inkontinens
 • Primærbehandling; resultater og faktorer av betydning
 • Suturteknikk ved obstetriske sfinkterskader
 • Primærsutur og suturteknikk på svinepreparat
 • Oppfølging og kontroll av sfinkterskader

Forelesere er Stig Norderval, Pål Øian og Katariina Laine.

Tilgang til kurset er forbeholdt påmeldte kursdeltagere og det er ikke anledning til å benytte filmene til andre undervisningsformål. 

Påmelding og gjennomføring

 • For å få tilgang til kurset må du registrere deg på kursets påmeldingsskjema.
 • Når kursansvarlig har lagt deg til som kursdeltager vil du automatisk få en epostvarsling på den epostadressen du har oppgitt ved påmelding. Hvis du ikke har en konto på Helsekompetanse fra før vil du også få en epost med informasjon om pålogging.
 • Det koster kr 800 å gjennomføre kurset. Faktura vil bli tilsendt i etterkant til adressen du har oppgitt ved påmelding.
 • For å få godkjent kurset og utstedt kursbevis, må du lese gjennom alle sidene i kurset og bestå kursprøven.

Hvem har laget kurset?

Nasjonal kompetansetjeneste for inkontinens og bekkenbunnsykdom, i samarbeid med Helsekompetanse ved Kvalitets- og utviklingssenteret på Universitetssykehuset Nord-Norge.

Kursansvarlig

Hilde Tollefsen, kurs- og informasjonsansvarlig, Nasjonal kompetansetjeneste for inkontinens og bekkenbunnsykdom, Universitetssykehuset Nord-Norge

Vis full beskrivelse
Kontaktinformasjon: 

Nasjonal kompetansetjeneste for inkontinens og bekkenbunnssykdom, Universitetssykehuset Nord-Norge

For å ta kurset, bruk vårt påmeldingsskjema.

For andre henvendelser, bruk "Kontakt" under.

Hovedkategorier: 
Annet, Folkehelse/forebygging, Fruktbarhet/graviditet/fødsel
Målgrupper: 
Helse- og sosialarbeidere
Tilgjengelig: 
Lansert 09.09.15
Yrkesgrupper: 
Annet, Jordmor, Lege, Sykepleier
Helsegrupper: 
Ingen definerte
Del dette tilbudet: