E-læringskurs

Når krisen rammer

Å arbeide i psykososiale kriseteam
Ved kriser, ulykker eller katastrofer skal de kommunale kriseteamene på kort varsel kunne bistå de berørte og etterlatte. Dette kurset tar for seg organisering og oppgaver for kriseteamene. Kurset beskriver også ulike psykiske reaksjoner som kan oppstå, og hva det innebærer å være hjelper når krisen rammer.

Det tar cirka 7 timer å gjennomføre kurset sammenhengende
Kurset benytter video
Krever pc med tilgang til lyd

Hensikten med kurset

Etter terrorhandlingen 22. juli 2011, ble det klart at det var behov for en bedre kriseberedskap i mange av landets kommuner. Dette kurset skal gi deg som er medlem i et kommunalt kriseteam relevant og oppdatert kunnskap, slik at du opplever trygghet og kompetanse i møte med berørte og etterlatte etter kriser, ulykker og katastrofer.

Hvem er kurset for?

Målgruppen for kurset er psykososiale kriseteam i alle kommuner i Norge. Kurset er åpent for alle interesserte. 

Hva vil jeg lære?

Følgende tema gjennomgås i kurset: 

  • Hendelser og reaksjoner
  • Oppfølging
  • Psykososiale kriseteam
  • Å bli berørt som hjelper

Kurset bygger på to veiledere utgitt av Helsedirektoratet:

  • Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer
  • ETTER SELVMORDET - Veileder om ivaretakelse av etterlatte ved selvmord

Kurset inneholder også omfattende fordypningslitteratur og lenker til relevante nettsteder.

Gjennomføring

Kurset er nettbasert og kan gjennomføres når man ønsker det. Kurset kan gjennomføres sammenhengende, eller det kan deles opp.

PC med tilgang til internett er nødvendig. Deler av kursinnholdet er videoopptak av intervjuer. Det er derfor viktig at PC er utstyrt med lyd.

Kurset inneholder tester som gir kursbevis ved bestått test. For å kunne ta testene kreves det pålogging med brukernavn og passord. Følg anvisningen i testene for å opprette brukernavn og passord.

Hvilke forkunnskaper må jeg ha?

Kurset krever ingen spesielle forkunnskaper. 

Hvem har laget kurset?

Kurset er utviklet av Regionalt resurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging i Nord-Norge (RVTS Nord) i samarbeid med fagpersoner ved de øvrige RVTS-enhetene i Norge og ble lansert juni 2012.
Kursinnholdet er revidert og relansert mars 2017.

Kursansvarlig

Hans Lander, prosjektleder, RVTS Nord.

 

Vis full beskrivelse
Hovedkategorier: 
Kriseberedskap/-håndtering, Psykisk helse
Målgrupper: 
Helse- og sosialarbeidere
Timer: 
7
Estimert tidsbruk: 
Det tar cirka 7 timer å gjennomføre kurset sammenhengende.
Yrkesgrupper: 
Alle
Helsegrupper: 
Ingen definerte
Del dette tilbudet: